Homeopatía General


NATRUM SILICOFLUORICUM(Silicofluorato de Sodio)

Sintomas generales de NATRUM SILICOFLUORICUM

* 1 Osteítis subagudas o crónicas, tuberculosas o no, con tendencia supurativa. Carie óseas. 2 Tumores. Lupus.

Sintomas particulares de NATRUM SILICOFLUORICUM

* 3 Etmoiditis supuradas.