CHAKNIXMAX


Homeopatia CHAKNIXMAX Imagen general de CHAKNIXMAX.

Árbol hasta de 6 m, con tallo delgado, hojas blandas, oblanceoladas elípticas u ovado--oblongas de 5--17 cm; flores solitarias de olor desagradable; pétalos linear--oblongos de 2.5--4 cm; fruto subgloboso, sésil de 2 cm de diámetro.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

2022 Derechos Reservados Copyright de Homeopatía General