Homeopatía General


MUTABILIS(Nosode de Bach)

Sintomas particulares de MUTABILIS

* 1 Albuminuria (Foubister). * 2 Alternancia mrbida, cuando "una erupcin alterna con sntomas de asma" (Hui Bon Hoa). COMPLEMENTARIO: Pulsatilla.