free bootstrap theme

XANTHORRHIZA APIFOLIA

(Arbusto de Raiz Amarilla)

Sintomas particulares de XANTHORRHIZA APIFOLIA

1 Dilatacin del estmago e intestinos, por atona. Hipertrofia del bazo.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

2020 Derechos Reservados Copyright de Homeopatía General